Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

1. Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

 

(1) Hierna informeren wij u in overeenstemming met art. 13 DSGVO over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met u persoonlijk in verband kunnen worden gebracht, bv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.
 

(2) De verantwoordelijke partij overeenkomstig artikel 4, lid 7, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (DS-GVO) is
 

MIPA SE
Am Oberen Moos 1
84051 Essenbach
E-Mail: mipa[at]mipa-paints.com

(Zie onze Bedrijfsgegevens )

 

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op:

Bugl & Kollegen Gesellschaft für Datenschutz und Informationssicherheit mbH

Eifelstraße 55

93057 Regensburg

E-Mail: [email protected]

 

(3) Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, naam en telefoonnummer, indien van toepassing) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is ons gerechtvaardigd belang om uw verzoek te beantwoorden in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Indien uw contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO. Wij wissen de in dit verband verkregen gegevens nadat de opslag niet langer noodzakelijk is of beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarplichten bestaan.

 

(4) Indien wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod een beroep doen op in opdracht werkende dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u hieronder gedetailleerd informeren over de respectieve processen. Daarbij zullen wij ook de vastgestelde criteria voor de opslagperiode vermelden.

 

2. uw rechten

 

(1) U heeft de volgende rechten ten opzichte van ons met betrekking tot persoonsgegevens die op u betrekking hebben:

 • Recht op informatie,
 • Recht op rectificatie of schrapping,
 • Recht op beperking van de verwerking,
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking,
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

 

(2) U hebt ook het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

U vindt de bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming onder de volgende link

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

 

3. het verzamelen van persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website

 

(1) In het geval van louter informatief gebruik van de website, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen (rechtsgrondslag is Art. 6 (1) p. 1 lit. f DS-GVO):

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval
 • Website waar het verzoek vandaan komt
 • Browser
 • Besturingssysteem en zijn interface
 • taal en versie van de browsersoftware.

(2) Naast de hierboven vermelde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen via de browser die u gebruikt. Als gevolg daarvan vloeit bepaalde informatie naar de instantie die de cookie plaatst (in dit geval door ons). Cookies dienen om het internetaanbod in het algemeen gebruiksvriendelijker en doeltreffender te maken. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer.

 

(3) Gebruik van cookies:

a) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de reikwijdte en de functionaliteit hieronder worden toegelicht:

 • Voorbijgaande cookies (voor dit doel b)
 • Persistente cookies (voor dit doel c).
   

b) Voorbijgaande cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Hiertoe behoren met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of uw browser afsluit.
 

c) Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen naargelang de cookie. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.
 

d) U kunt uw browserinstellingen volgens uw voorkeuren configureren en bijvoorbeeld cookies van derden of alle cookies weigeren. Wij wijzen u erop dat u wellicht niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

 

4. integratie van YouTube-video's

 

(1) Wij hebben YouTube-video's in ons online-aanbod geïntegreerd, die worden opgeslagen op http://www.YouTube.com en rechtstreeks vanaf onze website kunnen worden afgespeeld.

 

(2) Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie dat u de overeenkomstige subpagina van onze website hebt opgeroepen. Bovendien worden de in punt 3 van deze verklaring genoemde gegevens verstrekt. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gekoppeld aan uw YouTube-profiel, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op de behoeften afgestemde reclame te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. De rechtsgrondslag voor het gebruik is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DS-GVO.

 

(3) Informatie van een derde leverancier: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001.

"Voor gebruikers die hun gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland hebben, is Google Ireland Limited de beheerder van uw gegevens, tenzij anders vermeld in de privacyverklaring van een bepaalde dienst. Dienovereenkomstig is Google Ireland Limited het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming."

Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden doorgegeven, heeft Google zich aangesloten bij het EU-VS-privacyschild. Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de aanbieder van de plug-in, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de aanbieder. Daar vindt u ook nadere informatie over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: http://www.google.de/intl/nl/policies/privacy

 

5. Integratie van Google Maps

 

(1) Op deze website maken wij gebruik van het aanbod van Google Maps. Hierdoor kunnen wij u interactieve kaarten direct op de website tonen en kunt u de kaartfunctie gemakkelijk gebruiken.

 

(2) Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u de overeenkomstige subpagina van onze website hebt opgeroepen. Bovendien worden de in punt 3 van deze verklaring genoemde gegevens verstrekt. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet met uw Google-profiel geassocieerd wilt worden, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze met het oog op reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op de behoeften afgestemde reclame te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen. De rechtsgrondslag voor het gebruik is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DS-GVO.

 

(3) ) Informatie van een derde leverancier: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001.

"Voor gebruikers die hun gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland hebben, is Google Ireland Limited de beheerder van uw gegevens, tenzij anders vermeld in de privacyverklaring van een bepaalde dienst. Dienovereenkomstig is Google Ireland Limited het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming."

Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden doorgegeven, heeft Google zich aangesloten bij het EU-VS-privacyschild. Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de aanbieder van de plug-in, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de aanbieder. Daar krijgt u ook nadere informatie over uw rechten in dit verband en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen. http://www.google.de/intl/nl/policies/privacy.

 

6. Nieuwsbrief

 

(1) Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, waarmee wij u informeren over onze actuele interessante aanbiedingen. De geadverteerde goederen en diensten worden in de verklaring van toestemming genoemd.

 

(2) Voor de inschrijving op onze nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde double-opt-in procedure. Dit betekent dat wij u na uw registratie een e-mail sturen naar het door u opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Indien u uw inschrijving niet binnen een week bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en na een maand automatisch verwijderd. Bovendien slaan wij uw IP-adressen en het tijdstip van registratie en bevestiging op. Het doel van deze procedure is uw registratie te kunnen bewijzen en, indien nodig, een eventueel misbruik van uw persoonsgegevens op te helderen.

 

(3) Verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is alleen uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere, afzonderlijk gemarkeerde gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op om u de nieuwsbrief toe te zenden. De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DS-GVO.

 

(4) U kunt uw toestemming voor de toezending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken en u voor de nieuwsbrief afmelden. U kunt de herroeping kenbaar maken door te klikken op de link in elke nieuwsbrief e-mail, door een e-mail te sturen naar [email protected] of door een bericht te sturen naar de contactgegevens die in het impressum zijn vermeld.

 

(5) Wij willen erop wijzen dat wij uw gebruikersgedrag evalueren bij het verzenden van de nieuwsbrief. Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web beacons of tracking pixels, dat zijn beeldbestanden van één pixel die op onze website worden opgeslagen. Voor de evaluaties koppelen wij de in punt 3 genoemde gegevens en de webbakens aan uw e-mailadres en een individuele ID.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze tracering door te klikken op de afzonderlijke link in elke e-mail of door ons op de hoogte te brengen via een ander contactkanaal. De informatie wordt bewaard zolang u op de nieuwsbrief bent geabonneerd. Na de afmelding slaan wij de gegevens louter statistisch en anoniem op.

 

7. google analytics

 

a. Aard en doel van de verwerking

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Als gevolg van de activering van IP-anonimisering op deze webpagina's wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. Het doel van de gegevensverwerking is het evalueren van het gebruik van de website en het samenstellen van rapporten over de website-activiteiten. Op basis van het gebruik van de website en het internet moeten dan verdere bijbehorende diensten worden verleend.

b. Rechtsgrondslag van de verwerking

De verwerking van de ingevoerde gegevens is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO).

c. Gegevenscategorieën

 • IP-adres (verkort/geanonimiseerd)

d. Ontvangers

 • Werknemers van de IT- en marketingafdeling van het eigen bedrijf
 • Google-gebouw Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland

e. Opslagperioden

Gegevens worden in dit verband alleen verwerkt zolang de overeenkomstige toestemming is gegeven. Daarna worden zij gewist, voor zover er geen wettelijke bewaarplichten zijn die zich daartegen verzetten. Om in dit verband contact met ons op te nemen, kunt u de contactgegevens gebruiken die aan het begin van dit privacybeleid staan vermeld.

f. Wettelijke / contractuele eis

De verstrekking van uw persoonsgegevens geschiedt op vrijwillige basis, uitsluitend op basis van uw toestemming. Indien u de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

g. Overbrenging derde land

De verwerking vindt ook plaats buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER). Om het niveau van gegevensbescherming in dit derde land te waarborgen, hebben wij standaardclausules inzake gegevensbescherming gesloten met Google (Analytics).

h. Intrekking van de toestemming

U kunt uw toestemming voor de opslag van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en door Google worden verwerkt, door de beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren: "Browser Add On to disable Google Analytics".

i. Automatische besluitvorming en profilering

Met behulp van het trackinginstrument Google Analytics kan het gedrag van de bezoekers van de website worden geëvalueerd en kunnen interesses worden geanalyseerd. Daartoe creëren wij een pseudoniem gebruikersprofiel.

 

8. verwerking van uw gegevens in het kader van geautomatiseerde besluitvorming / profilering

 

(1) In beginsel heeft u het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft. In het bijzonder mogen deze besluiten niet regelmatig gebaseerd zijn op bijzondere categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1, van de DSGVO. Wij maken in het kader van onze website en de daarmee verbonden gegevensverwerking geen gebruik van overeenkomstige besluitvormingsprocessen.

 

Gegevensbescherming

www.mipa-paints.com © 2024 - MIPA SE, Essenbach